Årsmøte 2019

Styret kaller med dette inn til årsmøte i Florø hundeklubb onsdag 27. februar kl 1900.

Vi håper flest mulig medlemmer kommer på årsmøtet. Det blir enkel bevertning.

Vel møtt til alle medlemmer!

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FLORØ HUNDEKLUBB

Onsdag 27. februar 2019

 

Tid: kl 19.00 

Sted: SFE

Dagsorden:

1.       Godkjenning av innkalling og saksliste

2.       Valg av ordstyrer, referent og underskrivere

3.       Regnskap

4.       Valg av nye styremedlemmer

5.       Valg av valgnemnd

6.       Aktiviteter i 2019

7.       Diverse

-          Implementere NKK`s lovmal til FHK sine lover. Meldt inn av leder (Hanne Sveen) januar 2019.

 

Saker til årsmøtet sendes til FHK snarest  og senest innen  10. februar på e-post: florohk@hotmail.no

Godt nytt år til alle nye og gamle medlemmer i FHK.