Styret i Florø Hundeklubb

Styret

Leder:
Hanne Sveen
Telf: 
Mail: hanne_sveen@hotmail.com

Nestleder:
Iris Torvanger

Kasserer:
Randi Ohren

Styremedlem:
Enid Esaiassen Giil

Vara:
Tove Søreide Rindheim

 

Revisor:
Mariann Hestvik
Heidi Dyrøy (vararevisor)

Valgkomite:
Vibeke Kildal
Merethe Bjerck
Heidi Dyrøy (vara)