26. september 2010, Bergen Bsbk

Ankaru's Make the Different, Lucas.
kl:             4-6 mnd hann
Plassering: 1-1-BHK BIM
Handler:    Denise Kildal
Dommer:   Ligita Zake

26. september 2010, Bergen Bsbk

Kalexas Zvarte Gull, Storm
Bergen 26. september 2010
kl:             4-6 mnd hann
Plassering: BHK 2
Handler:    Vibeke Kildal
Dommer:   Mrs. Maudie Burke

25. september 2010, Bergen, NRK Bergen

Kalexas Zvarte Gull, Storm
kl:             4-6 mnd hann
Plassering: 1-1-BHK BIR
Handler:    Vibeke Kildal, Kjersti Jensen
Dommer:   Børge Espeland

24. april 2010, Naustdal, Førde Brukshundklubb

Hund: Innana
Eier: Hilde Buer
Klasse: Junior klasse tispe
Plassering: 1.jk, 1.JKK, HP
Dommer: Zorica Salijevic

Hva betyr hva i utstilling

Cetfikat/ reserve Cetfikat/ CK (Championatkvalitet)
Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den til å være av chamionkvalitet. Det utdeles et reseve-cert til hunden bak cert-vinneren, som vil telle som cert dersom cert-vinneren skulle bli diskvalifisert. Også reseve-cert vinner må tilfredsstille nasjonale jakt- eller brukskrav for oppnåelse av cert dersom det påkreves for rasen.

Excellent (utmerket) i kvalitetsklassen
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klassen og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.

Very God (meget god) i kvalitetsklassen
Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.

Good (god) i kvalitetsklassen
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke  har rasens alle karakteriske preg eller har bristende fysisk kondisjon

Sufficient (godtagbar) i kvalitetsklassen
Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakteriske preg eller har bristende fysisk kondisjon.