Ny på trening i Florø Hundeklubb

Denne informasjonen er ment som en enkel guide for hvordan en skal opptre og hva en må huske på under hundetreningene. Som fersk hundeeier, eller ny i treningssituasjoner, er det noen retningslinjer en må sette seg inn for at treningen skal bli trygg, effektiv og ikke minst trivelig.

Dette er noen av de viktigste retningslinjene:

  • Hundene skal alltid være under kontroll eller i band.
  • Ikke sperr inngangen til trenngsbana eller hallen, gi plass til andre som skal inn eller ut. Trekk derfor inn på bana eller i hallen og bort fra inngangen. 
  • Respekter at ikke alle ønsker at hundene skal hilse på hverandre. Det kan være ulike årsaker til at hunder ikke skal hilse på hverandre i en treningssituasjon.

 

Hva tar en med seg på trening?

  • Godbiter
  • Leker
  • Vann
  • Line (ikke flexiline)
  • Bil med hundebur

 

Husk at hunden ikke skal være for lenge i treningssituasjonen (hall, bane). La den få hvile i bilen. F.eks. 5-10 min. trening, 10 min. i bur/bil og repeter noen ganger til.

Med en ny valp/hund på trening, er det viktig at valpen/hunden får muligheten til å utforske og bli trygg på stedet og situasjonen.

På den/de første treningene kan en gjerne la valpen/hunden få snuse rundt. La den bli vant til at det er mange andre hunder og mennesker i nærheten før dere begynner med øvelser (obs! husk å være var for å komme for nært eller for brått for andre hunder, dette med hensyn til egen og andres valp/hund).

En god øvelse å starte med, er kontakttrening. Videre jobbe med «sitt og bli», «dekk og bli», «innkalling».

På treningene vil en møte mange hundeførere med ulike bakgrunner og forskjellige mål. F.eks. trener noen til stevne, noen trener hverdagslydighet, andre er der for å trene hunden sin i det å være tilstede med andre hunder. Vennligst vis forståelse og ta hensyn til dette.

Det vil alltid være en person som har det overordnete ansvaret for hundetreningen, som du kan rådføre deg med. Denne personen vil kunne gi råd og tips, eller hjelpe deg å finne noen med bedre/rett kompetanse og erfaring. Husk: ingen spørsmål er dumme!

 

Regler for å være med på trening:

  • Du må være medlem i FHK. Er du ikke medlem, ta kontakt med: florohk@hotmail.no
  • Følge trivsels-og bruksreglane til Florø Hundeklubb.