Jakt & Brukshund

Prøver for alle jakt- og brukshunder

Formålet med prøver er å kartlegge hundenes bruksegenskaper, tjene avlsarbeidet, bedre jaktdressuren og få frem hunder som er tilpasset vår jakt og jaktkultur.

Enkelte prøver kartlegger helt spesielle egenskaper, mens andre er mer generelle.

For eksempel er mange raser avlet fram med tanke på spesielle egenskaper – fuglehunder, harehunder, elghunder osv. Under disse grupperingene finnes det igjen forskjellige måter å jakte på, og det er disse egenskapene kan man får dokumentert gjennom ulike jaktprøver.

Brukshundsport innebærer forskjellige søkeøvelser hvor hunden læres opp til å søke, f.eks. etter forskjellige gjenstander eller mennesker i terrenget.

Noen prøver er tilpasset spesielle raser, mens andre er åpne for alle raser. Det finnes også prøver for flere bruksområder.

Prøvene arrangeres av raseklubber, hundeklubber, jegerforeninger og forbund som er medlem av Norsk Kennel Klub.